English

Koncesja MSW

Koncesja MSW

„Bezpieczeństwo przede wszystkim” to hasło przyświeca firmie praktycznie od samego początku. Od roku 2015 firma AN-ELEC otrzymała koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Koncesja w zakresie: „wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w pozycjach: WT IV, WT VI, WT VII, WT VIII, WT XI, WT XII oraz obrotu technologią o takim przeznaczeniu określoną w pozycji WT XIII załącznika nr 2 wykaz wyrobów i technologii o przeznaczaniu wojskowym lub policyjnym – WT – do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.)”

Obecnie oprócz koncesji wojskowej MSW posiadamy również VCA, VRO, Rzetelna Firma czy ISO 9001:2015,

Aktualny certyfikat

Historyczne certyfikaty

Nasze Projekty

Marco Polo (NB56)

Marco Polo (NB56)

ZOURITE (NB 105)

ZOURITE (NB 105)

Innovation (NB 142/1)

Innovation (NB 142/1)

vidar

Vidar