English

Praktyka się opłaca

Sprawdź i dołącz do nas

Dlaczego AN-ELEC

Różnorodność projektów

Różnorodność projektów

Możliwość praktyk przy różnorodnych projektach i w wielu działach firmy.

Praca w wyuczonym zawodzie

Praca w wyuczonym zawodzie

Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie, w którym próbujesz uzyskać wykształcenie.

Dlaczego my - oferty pracy

Solidny pracodawca

Solidny pracodawca

Istniejemy od 2006. Realizujemy projekty w Polsce oraz za granicą. Nie musisz martwić się o ciągłość pracy.

Rozwój kompetencji

Rozwój kompetencji

Wdrożenie teorii w życie oraz poznanie tajników zawodu jak i umiejętności miękkich przydatnych na co dzień.

Co ofertujemy?

co możesz zyskać:

 • realizacje planów praktyk pod nadzorem doświadczonego opiekuna i zespołu
 • poznanie specyfiki branży morskiej
 • zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w branży elektrotechnicznej
 • masz szanse porównania Twojego wyobrażenia o branży z rzeczywistością
 • poznajesz codzienne funkcjonowanie firmy i Twojego stanowiska pracy
 • możesz podjąć świadomą decyzję odnośnie wyboru specjalizacji i kierunku nauki
 • możesz zdobyć podstawy doświadczenia zawodowego, jak i dodatkowe umiejętności
 • możesz poznać na prawdziwych przykładach prace, które są potrzebne w danej branży
 • otrzymujesz pomoc i wiedzę profesjonalistów, którzy pomagają Tobie się rozwijać
 • możesz skonfrontować swoje mocne i słabe strony
 • zdobędziesz doświadczenie, które umożliwia dalszy rozwój zawodowy
 • zwiększasz swoje szanse na rynku pracy
 • masz szanse lepiej poznać siebie i zbudować poczucie własnej wartości (?)

Co potrzebujesz?

tego będziemy potrzebować::

 • wniosek ze szkoły o skierowanie ucznia na praktyczną naukę zawodu (w danym roku szkolnym)
 • umowę między szkołą a naszym zakładem pracy na dany rok szkolny, w 2 egzemplarzach (dokument musi być zatwierdzony przez strony i podpisany stosownie wcześniej przed rozpoczęciem nauki)
 • informacje o wymaganiach programowych dla zadeklarowanej kwalifikacji zawodowej, zakresie nauczania i dniach wolnych
 • potwierdzenie ubezpieczenia na dany rok szkolny (ze szkoły lub indywidualne)
 • badania lekarskie ze szkoły
  * w przypadku uczniów którzy ukończyli 18 rok życia – jeżeli praktyczna nauka zawodu odbywać się ma na projektach stoczniowych – wymagane badania stanowiskowe od lek. medycyny pracy (przed rozpoczęciem praktyk)
 • legitymacja szkolna

Aplikuj, dołącz do AN-ELEC

Drag and drop files here or Browse
Oświadczam, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29-08-1997 (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz przetwarzania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Zostałam/-em poinformowana/-y o prawie wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz o przechowywaniu tych danych w wyżej wymienionym celu. Zostałam/-em poinformowana/-y, że Administratorem Danych jest AN-ELEC Sp. z o.o. z siedzibą ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia