English

EDT JANE

Opis jednostki

Jednostka typu PSV powstała w roku 2013 dla armatora pochodzącego z Cypru. EDT JANE to 89 m długości całkowitej oraz 19 m szerokości. Statek zaprojektowany przez Ulstein Design & Solutions AS zamówiony przez EDT Offshore. Jednostkę zaprojektowano i zbudowano zgodnie z przepisami towarzystwa klasyfikacyjnego DNV +1A1, SF, E0, DYNPOS-AUTR, CLEAN DESIGN, COMF-V(3), DK(+), HL(+), ICE-C, NAUT-OSV.

Rok budowy 2013
Długość 89 m
Szerokość 19 m
IMO 9491410

Zakres prac

AN-ELEC pracując przy jednostce typu PSV EDT JANE w roku 2013 odpowiedzialny był za następujące prace

  • montaż instalacji elektrycznej na przebudowywanym statku (nowa część mieszkalna)
  • ROV hangar – do obsługi podwodnych robotów

Inne projekty:

Blackford Dolphin

Blackford Dolphin

ZOURITE

ZOURITE

Most (Elbląg)

Most (Elbląg)

Zdjęcia