English

Globaltech-1

Opis jednostki

Projekt Globaltech-1 to mobilna platforma do zastosowań morskich (MOAB - mobile offshore application barge). Jednostka to samopodnosząca się oraz samoregulująca barka. Powstała dla konsorcjum Alstom (AREVA Energietechnik GmbH) do pracy na farmach wiatrowych w niemieckiej strefie ekonomicznej na morzu Północnym. Dzięki wybudowanej farmie wiatrowej uda się obniżyć emicję CO2 o 1 milion ton rocznie. Globaltech-1 umożliwia zakwaterowanie dla 37 osób.

Rok budowy 2011
Długość 51,4 m
Wysokość 50,4 m
IMO bd

Zakres prac

W 2011 roku na terenie Holandii firmie AN-ELEC przy projekcie Globaltech-1 powierzono następujące prace:

  • kompleksowa instalacja okablowania
  • rozdzielnice niskiego napięcia
  • pulpity sterownicze
  • system monitoringu i sterowania alarmami
  • system zarządzania energią
  • system przeciwpożarowy i przeciwgazowy

Inne projekty:

Caribbean Star

Caribbean Star

Highland Defender (PSV 850/1)

Vidar

Marco Polo (NB56)

Marco Polo (NB56)