English

Kontenerowa stacja elektro-energetyczna

Opis jednostki

Kontenerowa stacja elektro-energetyczna przetwarzania odnawialnej energii elektrycznej z fluktuacji fal morskich.

Innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące generację energii elektrycznej z ruchu fal morskich, która następnie zostaje przetworzona w kontenerze naszej budowy i przesłana na ląd. Stacja przetwarza energię o mocy do 650kVA i transformuje napięcie z 690V na 11kV, które następnie, za pomocą specjalnego kabla ułożonego na dnie, przesyłane jest do nabrzeżnej stacji zakładu energetycznego.

Kontener energetyczny funkcjonalnie został podzielony na 2 części:

  • SN - średnio napięciową, w której znajduje się transformator oraz rozdzielnica 12kV
  • NN – sterowniczo-dystrybucyjną, w której są przetwornica, rozdzielnica sterująca z PLC, transformatory pomocnicze pompa chłodząca, osuszacz i UPS

Kontener wykonano i zabezpieczono w technologii i standardach na warunki morskie. Stacja została wykonana „pod klucz” tj. przekazana w pełni wyposażona w okablowanie wewnętrzne, oświetlenie, czujniki, gniazda, przejścia kablowe, odprowadzenie skroplin i przyłącze zewnętrzne.

W ramach kontraktu prowadzilibyśmy koordynacje projektu od fazy projektowej po testy FAT z zamawiającym. Nasz dział projektowy przeprowadził serię uzgodnień technicznych z klientem i dostawcami segmentu elektro-energertczego po czym wybraliśmy najlepsze rozwiązania dla tego projektu. Zaczęliśmy od doboru konstrukcji kontenera przez wybór i integrację poszczególnych układów wyposażenia, weryfikację warunków zainstalowania w kontenerze, przygotowanie dokumentacji z zakresu mechanicznego i elektrycznego. Po przyjęciu dokumentacji przez zamawiającego mogliśmy rozpocząć kolejny etap.

Zakres prac

Faza wykonawcza budowy stacji kontenerowej podzielona byłą na kilka zadań, z których każdy kończył się odbiorem jakościowym danego zakresu:

  • dostosowanie konstrukcji kontenera morskiego do potrzeb zabudowy wybranych urządzeń, w tym fundamenty, wentylacja, podłoga, drzwi, przejścia kablowe i wszelkie uchwyty,
  • po zakończeniu części stalowej nastąpiło przekazie konstrukcji do piaskowania i malowania
  • następnie przeprowadzono wstawienie i montaż urządzeń do fundamentów oraz wyposażenia stałego kontenera
  • kolejne było ułożenie i podłączenie instalacji elektrycznej

Na zakończenie budowy, na terenie AN-ELEC odbył się FAT z udziałem zamawiającego w czasie, którego przeprowadzono cold-wires test i megatesty izolacji kabli, kontrolę połączeń, sprawność komunikacji, szczelność układu chłodzenia, parametryzację układów programowalnych i wiele innych potwierdzających wysoką jakość wykonanego produktu.

Inne projekty:

oceanograf

Oceanograf

SIEM AIMERY (B101/1)

SIEM AIMERY (B101/1)

trinto

Trinto