English

PETROJARL I

Opis jednostki

Statek wybudowany w roku 1986. PETROJARL I charakteryzuje się tonażem brutto wynoszącym 31007, długością całkowitą 215,25 i szerokością wynoszącą 32,03 m. Jednostka umożliwia zakwaterowanie dla 68 osób. PETROJARL I jest statkiem FPSO.

Rok budowy 1986
Długość 215,25 m
Szerokość 32,03 m
IMO 8410720

Zakres prac

Na terenie Holandii (DAMEN Shipyard Rotterdam) w roku 2015 firmie AN-ELEC powierzono następujące prace przy jednostce PETROJARL-1

  • weryfikacja podłączeń systemu przetwórni ropy naftowej
  • weryfikacja podłączeń sterów strumieniowych oraz azymutalnych, silników napędowych
  • dezaktywacja ww. systemów/urządzeń oraz rozłączenie kabli zasilających (w tym zasilanie 6,6 kV), sterowniczych oraz systemu monitoringu
  • częściowe wycofanie kabli w celu transportu części urządzeń ze statku na potrzeby konserwacji/wymiany/naprawy
  • przygotowanie dokumentacji podłączeniowej w celu ponownego podłączenia ww. urządzeń po powrocie z naprawy/remontu
  • weryfikacja stanu użyteczności zainstalowanego okablowania

Inne projekty:

Blackford Dolphin

Blackford Dolphin

ZOURITE

ZOURITE

Most (Elbląg)

Most (Elbląg)