English

Regalia

Opis jednostki

Platforma REGALIA została wybudowana w roku 1985 i podana renowacji w latach 2003, 2009 i 2014. Jednostka charakteryzuje się tonażem brutto wynoszącym 17624 oraz długością całkowitą 95,36 m i szerokością 91,6 m, co odpowiada wielkością 34-rem kortom tenisowym. Maksymalna liczba osób do zakwaterowania to 306.

Rok budowy 1985
Długość 95,36 m
Szerokość 91,6 m
IMO 8308549

Zakres prac

Firmie AN-ELEC na terenie Holandii powierzono następujące prace przy platformie REGALIA w roku 2007:

  • nowe rozdzielnice elektryczne 440V i 230V, rozdzielnica pomocnicza
  • projekt i instalacja okablowania pod nową oraz istniejącą instalację przeciwpożarową
  • światła zewnętrzne i reflektory
  • system ogrzewania rur zewnętrznych
  • wymiana przejść kablowych
  • wymiana i istalacja transformera wysokiego napięcia wraz z kablami
  • podłączenie kalbi CAT6 oraz optycznych
  • wymiana systemu obsługi łodzi ratunkowych

Inne projekty:

IBEEV

IBEEV

Innovation (NB 142/1)

Innovation (NB 142/1)

Highland Guardian (PSV 850/2)

Highland Guardian (PSV 850/2)