English

Seafox 4

Opis jednostki

SEAFOX 4 to „sześcio-nożna” platforma samonastawna wybudowana w roku 1976 (do roku 2015 nosiła nazwę TRANSOCEAN NO.4). Jednostka ta oferuje stałe zakwaterowanie dla 139 osób na pokładzie, posiada certyfikat „UK Safety Case” dla zakwaterowania, utrzymania i obsługi serwisowej na terenie Holandii i Wielkiej Brytanii. SEAFOX 4 została zbudowana zgodnie z wymogami klasyfikacyjnymi American Bureau of Shipping (ABS)

Rok budowy 1976
Długość 68,8m m
Szerokość 42,6 m
IMO 8756148

Zakres prac

Przy platformie SEAFOX 4 firma AN-ELEC w roku 2015 odpowiedzialna była za następujące prace:

  • demontaż starej instalacji kablowej
  • instalacja nowych torów kablowych
  • ciągniecie kabli
  • podłączanie systemów przeciwpożarowych
  • podłączanie systemów oświetleniowych
  • podłączanie systemów monitoringu
  • podłączanie rozdzielnic głównych
  • podłączanie rozdzielnic awaryjnych
  • podłączanie rozdzielnic silników
  • podłączanie pulpitów sterowniczych

Inne projekty:

Marco Polo (NB56)

Marco Polo (NB56)

Mobile Pearl

Mobile Pearl

vidar

Vidar