English

Winterset

Opis jednostki

WINTERSET został wybudowany w roku 1979. Transportowiec charakteryzujący się tonażem brutto wynoszącym 13491, długością całkowitą 164,33 m i szerokością 22,86 m. Jednostka nosiła wcześniej nazwę ANANGEL FIDELITY. Statek skonstruowany jest jako jeziorowiec przeznaczony pierwotnie do pływania po krainie wielkich jezior w USA.

Rok budowy 1979
Długość 164,33 m
Szerokość 22,86 m
IMO 7609726

Zakres prac

W latach 2005 i 2007 firma AN-ELEC na jednostce WINTERSET świadczyła następujące usługi:

Rok 2007

  • prace wyjazdowo - serwisowe dla firmy SMT

Rok 2005

  • wykonanie rozdzielnicy zaliająco-sterującą wciągarki suwnicy

Inne projekty:

IBEEV

IBEEV

Innovation (NB 142/1)

Innovation (NB 142/1)

Highland Guardian (PSV 850/2)

Highland Guardian (PSV 850/2)