English

Twoje bezpieczeństwo

Ochrona danych

Od 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w AN-ELEC Sp. z o.o. Dowiesz się m.in. dla jakich celów, jak długo będzie przetwarzał Twoje dane osobowe a także jakie masz prawa.

Jest to powszechnie używany w Polsce skrót Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Znane również jako GDPR (General Data Protection Regulation)

Wersja elektroniczna rozporządzenia
RODO ma zastosowanie od 25 maja 2018 roku.
Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.
Informacje, w jakiś sposób Firma chroni i przetwarza dane osobowe.
Nie, nie trzeba. W razie konieczności to my będziemy się kontaktować. Wystarczy, że zapoznasz się z dokumentem.
Administratorem danych osobowych jest AN-ELEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 40 (dalej „ADO”, „Firma” albo „AN-ELEC”). Jesteśmy podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, odpowiadamy za bezpieczne i zgodne z prawem ich wykorzystanie.
W momencie zawarcia umowy oraz w trakcie jej trwania, ADO uzyskuje dane osobowe osób fizycznych (pracowników, kontrahentów czy klientów). Dane wykorzystywane są w następujących celach:
 • Zawarcie i wykonanie umowy – przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: RODO art.6 ust. 1 lit. b; w skrócie „wykonanie umowy”).
 • Wykonywanie ciążących na ADO obowiązków prawnych np. cele podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny).
 • Wykrywanie i zapobieganie nadużyciom, dochodzenie roszczeń - przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Firmy).
 • Wsparcie pracownika, w tym np. poprzez informowanie o kończących się badaniach, uprawnieniach, dokumentach – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Firmy).

W celu zawarcia umowy ADO wymaga podania danych na odpowiednim formularzu (poszczególne dane są uzależnione od podmiotu zawierającego umową np. klient, kontrahent, pracownik czy kandydat na pracownika). W przypadku niepodania przez osobę fizyczną podstawowych (niezbędnych) danych, nie dojdzie do zawarcia umowy.

Dodatkowo możemy poprosić o dane dodatkowe / opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy. Jeżeli ADO ich nie otrzyma nie będzie mógł np. w przypadku pracownika wysłać drogą elektroniczną „paska wynagrodzenia”.

Twoje dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym oraz innym administratorom danych osobowych.
 • Obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym ADO narzędzia teleinformatyczne.
 • Podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.
 • Podwykonawcą wspierającym ADO.
 • Podmiotom prowadzącym działalność bankową – np. w celu dokonania płatności czy zwrotów na rzecz pracownika.
 • Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
 • Podmiotom prowadzącym działalność transportową.
 • Podmiotom prowadzącym działalność hotelarską.
ADO może uzyskać dane np. od podwykonawcy w przypadku nawiązania współpracy. Firma wejdzie w posiadanie informacji niezbędnych do realizacji umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy).
Do administratora danych można złożyć wniosek dotyczący:
 • Sprostowanie (poprawienie) danych.
 • Usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie, cofniesz swoją zgodę czy nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez AN-ELEC
 • Ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych).
 • Dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez Operatora danych oraz o kopię danych).
 • Przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie określonym w art. 21 RODO).

Z powyższych praw można skorzystać, wysyłając wniosek listownie lub odwiedzając siedzibę firmy AN-ELEC. Administrator danych osobowych może poprosić wnioskodawcę o podanie dodatkowych informacji w celu uwierzytelnienia.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez Firmę Twoich danych oraz od celu ich przetwarzania.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jeżeli wykorzystanie przez Firmę danych osobowych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu ADO, AN-ELEC może prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych osobowych.

Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych osobowych przed cofnięciem takiej zgody).

ADO nie planuje przekazywania danych poza obszar EOG (obejmujący Unię Europejską, Islandię, Norwegię i Lichtenstein). Może okazać się, że w czasie trwania umowy ADO zdecyduje się na przekazanie danych poza EOG – tylko w zakresie obowiązującego prawa.


Polityka prywatności - cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest AN-ELEC Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 40, NIP: 586-217-77-10, REGON: 220275991

Strona internetowa firmy AN-ELEC wykorzystuje pliki cookies, które zapisywane są w pamięci przeglądarki internetowej. Na ciasteczka użytkownik ma kontrolę poprzez odpowiednie ustawienia przeglądrki. Zanim jednak wyłączysz obsługę cookies zapoznaj się ze szczegółami.

Polityka obowiązuje jedynie na witrynie www.an-elec.pl. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na innych stronach.

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności przez odpowiednią modyfikację zapisów. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowej zasady bezpieczeństwa i ochrony danych użytkowników.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies stosowane są w celu optymalizacji, dostosowania preferencji użytkownika do odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej. Tworzenia statystyk, które umożliwiają poprawienie struktury i zawartości strony.

Na naszej stronie stosowane są plików cookies umożliwiających:

 • raportowanie źródeł ruchu,
 • badanie skuteczności działań promocyjnych,
 • analiza z wykorzystaniem Google Analytics – aby lepiej zrozumieć intencje użytkowników strony wykorzystywane są pliki cookies Google, które zbierają anonimowo jedynie podstawowe informacje na temat aktywności użytkownika na stronie Firmy i służą do raportowania źródeł ruchu, analizowania zachowań użytkowników na stronie internetowej oraz do badania skuteczności działań promocyjnych.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)