English

Pliki do pobrania

Lista Referencyjna Dokument zawiera wybrane, ważniejsze projekty, które zostały przedstawione w kolejności chronologicznej. Krótki opis zakresu prac na projekcie oraz naszego partnera.
Prezentacja wybranych projektów Prezentacja wybranych projektów które wykonywała firma An-Elec. Plik (.ppsx) w angielskiej wersji językowej.
Prezentacja wybranych projektów Prezentacja wybranych projektów które wykonywała firma An-Elec. Plik (.ppsx) w polskiej wersji językowej.
Prezentacja wybranych projektów Prezentacja wybranych projektów które wykonywała firma An-Elec. Plik (.pdf) w angielskiej wersji językowej.
Prezentacja wybranych projektów Prezentacja wybranych projektów które wykonywała firma An-Elec. Plik (.pdf) w polskiej wersji językowej.
Oświadczenie o zmianie konta bankowego Dokument pozwala zmienić obecny numer konta bankowego na nowy, na który będzie przelewane wynagrodzenie za pracę. Wypełnione oświadczenie o zmianie konta bankowego należy złożyć w Dziale Personalnym.
Kwestionariusz osobowy Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Naszej firmie. Wypełniony Kwestionariusz osobowy należy złożyć w Dziale Personalnym.
Oświadczenie rodzica Oświadczenie pracownika – rodzica/opiekuna dziecka o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień określonych w przepisach w Kodeksu Pracy. Wypełnione Oświadczenie należy złożyć w Dziale Personalnym.
Wniosek urlopowy Podanie do pracodawcy o udzielenie urlopu. Wypełniony wniosek urlopowy należy złożyć w Dziale Personalnym.
Oświadczenie o zmianie adresu e-mail Oświadczenie pozwala zmienić wcześniej podany adres e-mail, który zapisany jest w naszym systemie. Wypełnione Oświadczenie należy złożyć w Dziale Personalnym.
Oświadczenie o adresie e-mail Oświadczenie pozwala dodać adres e-mail, który zapisany jest w naszym systemie. Wypełnione Oświadczenie należy złożyć w Dziale Personalnym.