English

Aqua Kvaløy (NB SC 75/2)

Opis jednostki

Jednostka budowana na terenie Stoczni CRIST S.A. w Gdyni dla norweskiego armatora. Statek typu “life fish carrier”. Głównym zadaniem jednostki będzie transport ryb i owoców morza dzięki specjalnie uzdatnianej wodzie (3 tys. m3). NB SC 75/2 pomieści dziesięcioosobową załogę oraz charakteryzuje się długością całkowitą 76,89 m i szerokością 15 m.

Długość 76,89 m
Szerokość 15 m
IMO bd

Zakres prac

AN-ELEC przy budowie NB SC 75/2 na terenie stoczni CRIST odpowiedzialna była za następujące prace:

 • zakup, prefabrykację, dostawę i montaż lokalnych tras i podejść kablowych, nie ujętych na rysunkach (poza głównymi torami kablowymi)
 • zakup oraz zamknięcie przejść kablowych (200 szt.)
 • prefabrykacja oraz montaż osprzętu i urządzeń elektrycznych o wadze do 1200 kg
 • budowa i dostawa lokalnych rozdzielnic zasilających (26 szt.)
 • budowa i dostawa starterów (35 szt.)
 • budowa i dostawa starterów paneli sterujących do zamontowania w pulpitach (4 szt.)
 • zakup, dostawa oraz montaż kabli, przewodów, światłowodów (85 000 mb)
 • podłączenie kabli i przewodów wraz z wymaganymi pomiarami
 • uruchomienie i zdanie dla Kontroli Jakości, Armatora i DNV-GL
 • dostawę puszek łączeniowych, dławic kablowych, przewodów uziemiających
 • obsługę instalacji elektrycznej statkowej w czasie prób na uwięzi i w morzu

Inne projekty:

Marco Polo (NB56)

Marco Polo (NB56)

Mobile Pearl

Mobile Pearl

vidar

Vidar