English

BONTRUP AMSTERDAM

Opis jednostki

Jednostka BONTRUP AMSTERDAM, wcześniej nosząca nazwy BJE0Y, WH BLOUNT czy AMIR. Statek typu „cargo” został wybudowany w roku 1984 i charakteryzuje się długością 224,37 m oraz szerokością 32,24m. Jednostka waży 59960 ton a tonaż brutto to 35904.

Rok budowy 1984
Długość 224,37 m
Szerokość 32,24 m
IMO 8110681

Zakres prac

Przy projekcie BONTRUP AMSTERDAM firmie AN-ELEC zostały powierzone poniższe prace:

Rok 2021

Retrofit układu rozładunku na jednostce podczas którego modernizacji uległ cały pulpit sterowania:

  • wymiana sterownika PLC
  • opracowanie na podstawie inżynierii wstecznej całego algorytmu działania PLC
  • dodanie HMI z możliwością ingerencji w nastawy i podgląd obciążeń wszystkich przetwornic oraz silników
  • dodanie czujników temperatury w silnikach elektrycznych taśmociągów

Rok 2019

  • projekt, budowa, dostawa, montaż oraz uruchomienie nowej szafy służącej do dystrybucji paliwa
  • wykonanie oraz montaż tras i dojść kablowych
  • położenie/układanie i zamocowanie kabli
  • podłączenia wszystkich elementów nowo dostawianego steru strumieniowego (rufowego) i agregatu prądotwórczego

Inne projekty:

Marco Polo (NB56)

Marco Polo (NB56)

ZOURITE (NB 105)

ZOURITE (NB 105)

Most (Elbląg)

Most (Elbląg)