English

Coral Methane (B604/1)

Opis jednostki

Statek wybudowany na terenie Stoczni Remontowej w roku 2009. Jednostka to aż 118 m długości całkowitej oraz 19 m szerokości. Tonaż brutto Coral Methane wynosi 7833 (netto 2350). B604/1 to jest unikatową konstrukcją na skalę światową, jedna z pierwszych jednostek budowanych w Europie umożliwiających transport trzech rodzajów ładunków LNG, LPG oraz Etylenu. Podstawowym zadaniem Coral Methane jest zaopatrywanie w gaz ziemny niewielkich lokalnych terminali w Skandynawii.

Rok budowy 2009
Długość 118 m
Szerokość 19 m
IMO 9404584

Zakres prac

W roku 2008 firmie AN-ELEC przy jednostce Coral Methane (B604/1) służącej do transportu LPG + LNG + ETYLEN zostały powierzone następujące prace

  • prace ślusarskie (prefabrykacja i montaż) polegające na wykonaniu warsztatów mechanika oraz fundamentów pod żurawiki

Inne projekty:

Marco Polo (NB56)

Marco Polo (NB56)

Mobile Pearl

Mobile Pearl

vidar

Vidar