English

Kracht

Opis projektu

Rozdzielnica typu zasilająco – sterująca, przeznaczona dla strefy ogólno przemysłowej. Wewnątrz rozdzielnicy oprócz aparatów elektrycznych i oprzewodowania wykonywaliśmy wbudowanie rozdzielacza pneumatycznego, z podłączeniami elektro-zaworów dla poszczególnych sekcji. Na zewnątrz rozdzielnicy został wyprowadzony napęd wyłącznika głównego oraz sygnalizacja i przyciski pozwalające obsłudze kontrować nadzorowany proces.

Zakres prac

Przy projekcie „Kracht” nasza firma odpowiedzialna była za:

  • zakup, dostawę odpowiednich materiałów, komponentów niezbędnych do budowy
  • budowa rozdzielnic
  • kontrola mechaniczna rozdzielnic
  • szczegółowe pomiary powykonawcze wraz weryfikacja połączeń
  • testy FAT

Inne projekty:

Marco Polo (NB56)

Marco Polo (NB56)

ZOURITE (NB 105)

ZOURITE (NB 105)

Most (Elbląg)

Most (Elbląg)

Zdjęcia