English

SEA JACK

Opis jednostki

Jednostka wybudowana w roku 2003. Charakteryzuje się długością całkowitą wynoszącą 95,6 m i szerokością 33 m, tonażem brutto 6558 i nośnością wynoszącą 3626 t. W roku 2010/2011 na platformie została wykonana „nadbudówka”.

Rok budowy 2003
Długość 95,6 m
Szerokość 33 m
IMO 8767264

Zakres prac

Podczas budowy „nadbudówki” na platformę SEA JACK w latach 2010/2011 firma AN-ELEC wykonywała następujące prace:

  • całe wyposażenie elektryczne

Inne projekty:

Marco Polo (NB56)

Marco Polo (NB56)

ZOURITE (NB 105)

ZOURITE (NB 105)

Most (Elbląg)

Most (Elbląg)

Zdjęcia