English

Spalarnia śmieci HVC /Dordrecht/

Opis obiektu

HVC odpowiada za zrównoważone gospodarowanie odpadami swoich udziałowców. Ponadto HVC produkuje energię odnawialną. Dostarczamy tę energię gminom, wodociągom, firmom i osobom fizycznym. Ponadto wspieramy działania mające na celu ochronę lokalną. Firma znajduje się w Holandii w okolicach Dordrechtu.


Zakres prac

Projekt wykonywany na terenie Holandii w mieście Dordrecht, gdzie firma AN-ELEC świadczyła swoje usługi w zakresie:

  • systemy wykrywania pożaru i gazu
  • system alarmowy i monitorujący
  • system audio i wideo
  • połączenie nowych rozdzielnic
  • przeprowadzenie inspekcji instalacji

Inne projekty:

Marco Polo (NB56)

Marco Polo (NB56)

ZOURITE (NB 105)

ZOURITE (NB 105)

Most (Elbląg)

Most (Elbląg)